Přívodní kabel

Je kabel černé barvy, který spojuje zařízení s elektrickou sítí. Pokud je kabel vytažen ze zásuvku, obvykle zařízení nefunguje a je třeba tento kabel zastrčit do zásuvky.