Smartphone

Neboli chytrý telefon, je mobilní zařízení, které využívá pokročilý operační systém a aplikační rozhraní. Příkladem takového operačního systému je Android, iOS, BlackBerry, Windows atd.